Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Royal Foods niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Royal Foods geen enkele aansprakelijkheid.

Indien er links naar externe websites staan is Royal Foods niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Royal Foods en op het Royal Foods-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Foods.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Royal Foods-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Royal Foods niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Royal Foods toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@royalfoods.nl.